FOUNDER & CEO

Daut Šabani, je mlad i ambiciozan. Rođen je 2002. godine u gradu Prizrenu. Živi u Gornjem Ljubinju, najvećem Bošnjačkom selu u Župi.

Njegova glad za znanjem i odlučnost da informacije pretvori u akciju doprinijeli su njegovom razvitku.

U međuvremenu, značajno je poboljšao produktivnost svog odjela implementirajući metode strateškog upravljanja projektima i osiguravajući ravnotežu između posla i privatnog života za svoj tim. Daut vjeruje da je pažljivost na radnom mjestu ključ uspjeha.

Nepravda u njegovoj zajednici je probudila oganj u njemu, te je zbog toga pokrenuo svoj portal.

Podstaknut svojom strašću za pomoć njegovoj zajednici, svojom patriotskom ideologijom, stigao je do ovdje.

Njegova borba nije prestala kada je on otvorio svoj portal, već je tad počela.

Željan da svoju zajednicu pokaže u najboljem mogućem svijetlu, pokrenuo je i prvu emisiju takvog tipa u našoj zajednici.

Po prvi put u našoj zemlji, na našem maternjem Bosanskom jeziku, u organizaciji njegovog portala KosovoPress, pokrenuo je Podcast.

Emisiju koja će se baviti aktulenim dešavanjima političke scene Bošnjaka Kosova, historijom našeg naroda na tim prostorima, o tome šta naši politički predstavnici misle o budućnosti i egzistenciji naše zajednice na Kosovu, kakvo je stanje mladih, pitanje obrazovanja, kao i mnoge druge teme u kojima će se truditi doći do najadekvatnijih odgovora.

Njegova emisija ima za cilj osvjetliti i pokazati trenutno stanje naše zajednice.

Vodi se citatom rahmetli muftije, akademika Muamera Zukorlića: “Među psima budi vuk, a među ljudima budi čovjek!”

Dao je objećanje da neće čutit’ ni na kakvu nepravdu učinjenoj njegovoj zajednici i da će se boriti svom svojom moći da uništi bilo kakvu nepravdu, premda da ne počinji nikakvo zlo nikome.


Daut Shabani is young and ambitious. He was born in 2002 in the city of Prizren. He lives in Gornji Ljubinje, the largest Bosniak village in Župa.

His hunger for knowledge and determination to turn information into action contributed to his development.

Meanwhile, he significantly improved his department’s productivity by implementing strategic project management methods and ensuring work-life balance for his team. Daut believes that mindfulness in the workplace is the key to success.

Injustice in his community awakened a fire in him, and that’s why he started his web portal.

Fueled by his passion to help his community, his patriotic ideology, he has made it this far.

His fight didn’t stop when he opened his web portal, it started then.

Eager to show his community in the best possible light, he launched the first show of its kind in our community.

For the first time in our country, in our native Bosnian language, organized by his web portal KosovoPress, he launched a Podcast.

A show that will deal with the current events of the political scene of Kosovo Bosniaks, the history of our people in those areas, what our political representatives think about the future and existence of our community in Kosovo, what is the state of the youth, the issue of education, as well as many other topics in which will try to find the most adequate answers.

His show aims to illuminate and show the current state of our community.

He is guided by a quote from the mufti, academician Muamer Zukorlić: “Be a wolf among dogs, and be a man among people!”

He made a promise that he would not listen to any injustice done to his community and that he would fight with all his power to destroy any injustice, not to do any harm to anyone.

Back to top button