Vjera

ŠEST USLOVA Šta predviđa novi Nacrt zakona o slobodi vjeroispovesti na Kosovu?

Novim Nacrtom zakona o vjerskim slobodama biće regulisan način registracije vjerskih zajednica na Kosovu. Očekuje se da će član 7B, koji je novina u Zakonu o vjerskim slobodama, regulisati postupak registracije novih vjerskih zajednica, koji nije obavezan. Postupak registracije ili odbijanja zahtjeva za registraciju, na osnovu ovog Nacrta zakona, mora biti završen u roku od 60 dana, prenosi Gazeta Express.

Da bi se registrovala vjerska zajednica na Kosovu, prema nacrtu zakona mora biti ispunjeno šest uslova.

Prvi uslov je da se zahtjev za registraciju podnese kancelariji od strane ovlašćenog predstavnika.

Kancelarija se nalazi u okviru ministarstva nadležnog za poslove javne uprave ili drugog organa vlasti za koji Vlada odluči.

Da bi ovaj zahtjev bio prihvaćen, vjerska zajednica mora imati najmanje 100 članova, punoljetnih državljana Kosova.

Pored toga, mora postojati i ovlašćeni predstavnik za potrebe kontakta.

Također, kao uslov u zahtjevu mora se navesti svrha i djelatnost vjerske zajednice. Da predstavi osnovne principe vjere vjerske zajednice kao i da predstavi imovinu koju posjeduje i svrhu njenog korišćenja.

Kada se ovi uslovi ispune, Nacrt zakona predviđa procedure koje će se dalje pratiti nakon prihvatanja zahtjeva.

„Kancelarija traži formiranje ad hok Komisije za registraciju novih vjerskih zajednica. Komisija je dužna da u roku od šezdeset dana od osnivanja donese odluku o registraciji vjerske zajednice i o tome obavjesti ovlašćenog predstavnika koji se prijavio“, navodi se u prijedlogu zakona.

Komisiju čini sedam članova: tri poslanika Skupštine, jedan profesor sa javnog univerziteta, sa stručnim znanjem iz oblasti društvenih nauka, jedan predstavnik ovlašćen od vjerske zajednice koji se bira rotacijom iz svake vjerske zajednice, jedan predstavnik Vlade koga biraju premijer i šef kabineta.

Za registraciju vjerske zajednice neće biti potrebno plaćanje poreza.

Zahtjev za registraciju vjerske zajednice po zakonu može se odbiti iz tri razloga.

“Neispunjavanje uslova, u slučajevima kada su svrha i djelatnost vjerske zajednice u suprotnosti sa bezbjednošću, zdravljem i javnim poretkom ili pravima drugih lica kao i sa važećim zakonima. Čak i u slučajevima kada postoji rizik da se naziv zajednice pomiješa sa nazivom druge zajednice priznate prema važećem zakonu, zahtjev može biti odbijen. U slučaju da se zajednici odbije registracija, zakon predviđa Nadležni sud kao instancu za žalbu”, navodi se u Nacrtu zakona.

Prema Nacrtu zakona, osnivači vjerske zajednice mogu predložiti odjavu vjerske zajednice, podnoseći Kancelariji zahtjev za odjavu vjerske zajednice, uz predaju potrebnih dokumenata.

„Dokazi iz Suda da za njih nema otvorenih procesa. Dokaz iz Poreske uprave da nema poreskih obaveza. Pisani razlog za odjavu i dokaz ko nasljeđuje imovinu i drugu pokretnu imovinu. Izvještaj revidiranih finansijskih izvještaja od osnivanja do momenta zahtjeva za odjavu“, sve to je potrebno navodi se u Nacrtu zakona.

Takođe, Kancelarija može da predloži Komisiji odluku o odjavi vjerske zajednice nakon što utvrdi da se, u skladu sa procedurom koja je urađena u skladu sa relevantnim zakonom o opštem upravnom postupku, vjerska zajednica više ne sastaje.

Rješenje ove komisije za odjavu je konačno u upravnom postupku.

Protiv rješenja Komisije o odjavi vjerska zajednica ima pravo da podnese tužbu za upravni spor nadležnom sudu.

U slučaju gašenja vjerske zajednice, zakon predviđa da se imovina prenosi na Vladu Kosova.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vjerskim slobodama na Kosovu usvojio je vladin kabinet.

Prema jučer usvojenom Nacrtu zakona, na Kosovu postoji sedam vjerskih zajednica koje takođe čine istorijsko, kulturno i društveno nasljeđe. Te zajednice su: Islamska zajednica Kosova, Katolička crkva, Srpska pravoslavna crkva, Zajednica jevrejske vjere, Evangelistička protestantska crkva Kosova, Zajednica tarikata Kosova i Bektaška zajednica Kosova.

Zakon o vjerskim slobodama na Kosovu je zakon UNMIK-a iz 2007. godine.

Čak je i Međunarodni izvještaj o vjerskim slobodama State Department-a za 2020. istakao potrebu za izmjenjenim Zakonom o vjerskim slobodama. Prema izvještaju, nedostatak pravnog statusa vjerskih zajednica predstavlja veliki nedostatak u zaštiti osnovnih ljudskih prava na Kosovu.


Dragi čitaoci, da biste nas lakše pratili i bili u toku sa dešavanjima na Kosovu i šire zapratite našu Facebook Stranicu i naš Instagram Profil

Izvor
Kosovo Online / Gazeta Express

Više iz rubrike

Back to top button