Vijesti

NOVE MJERE: U crvenoj zoni dozvoljeno kretanje do 20:00, produženo radno vrijeme kafića

Vlada Kosova odlučila je večeras da uvede novi set mjera u borbi protiv pandemije koronavirusa. Podjela opština po zonama i dalje ostaje ali su promjenjena vremenska ograničenja. Građani u crvenoj zoni imaće mogućnost da borave van svojih kuća sat vremena duže – do 20:00, dok će prodavnice, kafići i drugi poslovni objekti u opštinama u ovoj, kao i u zelenoj i žutoj zoni sada raditi do 8 uveče. Odluka stupa na snagu sutra u 05:00 i važi do donošenja nove.

Prema posljednjoj raspodjeli u crvenoj zoni su opštine: Priština, Kosovo Polje, Obilić, Glogovac, Podujevo, Lipljan, Južna Mitrovica, Sjeverna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok.

žutoj zoni je 11 opština, i to su: Kamenica, Klokot, Đakovica, Vitina, Gnjilane, Peć, Vučitrn, Uroševac, Štrpce, Istok i Ranilug.

Čak 16 opština je u zelenoj zoni. To su: Gračanica, Klina, Elez Han, Štimlje, Suva Reka, Skenderaj, Mališevo, Parteš, Orahovac, Prizren, Dečane, Novo Brdo, Kačanik, Junik, Dragaš i Mamuša.

Mjere za opštine sa malim rizikom prenošenja infekcije:

U zelenoj zoni nalaze se opštine sa malim rizikom prenošenja infekcije, tj opštine u kojima je do 75 stanovnika na 100.000 inficirano.

U ovim opštinama sa stupanjem odluke na snagu, ekonomski operatori moći će da rade od 05.00 do 20:00. Isto važi i za tržne centre kao i za i ugostiteljske objekte.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?guci=2.2.0.0.2.2.0.0&client=ca-pub-4802524105110362&output=html&h=280&slotname=4261738120&adk=946636169&adf=4105870190&pi=t.ma~as.4261738120&w=710&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1608715459&rafmt=1&psa=1&format=710×280&url=https%3A%2F%2Fwww.info-ks.net%2Fvijesti%2Fkosovo%2F118953%2Fu-crvenoj-zoni-dozvoljeno-kretanje-do-20-00-produzeno-radno-vrijeme-kafica%3Ffbclid%3DIwAR2mlHJVs8sE_0Ygx6uVRYHbYT9jw4Z-LjMMWhHimScbZB7t0GNM3zPkIbU&flash=0&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&adsid=ChEIgPKL_wUQsKKX4ZfC19zrARIvAME8r0hb8L5a6uboPiyYNF4MRrQyZkk–Q2Jrsa82C9N0cc0wxKOW6NZvDJiYec&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjowfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6MH1d&dt=1608715411536&bpp=16&bdt=1363&idt=109&shv=r20201203&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D72d201ef0235830c-22c972a345a60053%3AT%3D1602689824%3ART%3D1602689824%3AS%3DALNI_MZoRvcvxgBVzOTSNg2D4e166BUYZw&prev_fmts=360×280%2C0x0%2C1583x767%2C710x280&nras=2&correlator=7227018200898&frm=20&pv=1&ga_vid=2101848916.1601140750&ga_sid=1608715412&ga_hid=1927703291&ga_fc=1&u_tz=60&u_his=1&u_java=0&u_h=900&u_w=1600&u_ah=870&u_aw=1600&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=247&ady=1479&biw=1583&bih=767&scr_x=0&scr_y=0&eid=42530672&oid=3&psts=AGkb-H8JUnO8fiDoEMH67lmMzKt1HqaQOWoP0jTU0RYlADVS5PLmn3EAWyWxqsTIoIM&pvsid=3864750608361067&pem=361&ref=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F&rx=0&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1600%2C0%2C0%2C0%2C1600%2C767&vis=1&rsz=%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8320&bc=31&jar=2020-12-23-09&ifi=2&uci=a!2&btvi=2&fsb=1&xpc=MlHouakwwh&p=https%3A//www.info-ks.net&dtd=47562
Poslije 20:00 ovi objekti će moći da pružaju usluge dostave.

Prevoznici će smeti da rade samo sa 50 odsto kapaciteta i uz poštovanje Priručnika za zaštitu od širenja koronavirusa.

Taksistima je dozvoljeno da prevoze samo jednog putnika na zadnjoj klupi, a najviše tri, ukoliko su u pitanju članovi iste porodice.

Pozorišta, bibilioteke, galerije, balet, bioskopi, omladinski centri, muzeji, kulturni centri i slične ustanove moći će da rade takođe do 20:00, a sa 30 odsto kapaciteta.

Dozvoljene su sportske aktivnosti u zatvorenim prostorijama i na otvorenom.

Tokom treninga u zatvorenim prostorijama moći će da boravi 20 ljudi, a tokom takmičenja 50.

Dozvoljen je rad teretana i bazena za individualne rekreativne aktivnosti, ali sa 40 odsto iskorišćenog kapaciteta.

Iste mjere primjenjivaće se i za opštine koje su u žutoj zoni, tj opštine u kojima je nedeljni broj inficiranih između 76 i 150 na 100.000 stanovnika.

Jedina razlika je u tome što se svim javnim i privatnim institucijama u ovim opštinama savjetuje da umanje broj radnika u kancelarijama u skladu sa priručnikom za zaštitu od koronavirusa.

Mere za opštine sa visokim rizikom prenošenja infekcije:
U crvenoj zoni nalaze se opštine sa visokim rizikom prenošenja infekcije, tj opštine u kojima je preko 150 stanovnika inficirano na 100.000. na nedjeljnom nivou.

Sa stupanjem nove odluke vlade, građanima opština u crvenoj zoni biće zabranjeno kretanje od 20:00 do 05:00, osim za hitne i zdravstvene potrebe.

Odluka se ne odnosi na organe bezbjednosti i pravde i ekonomske operatore koji posjeduju posebne dozvole.

Građanima je takođe zabranjeno da napuštaju ili ulaze u opštine koje su u crvenoj zoni u periodu od 20:00 do 05:00.

Ova mjera se ne odnosi na zdravstveno osoblje, organe bezbjednosti, pravde i slično. Odluka se ne odnosi i na građane u slučaju postojanja medicinskih potreba, na sektor proizvodnje, snabdevanja i prodaje osnovnih namirnica – hrane, lijekova itd.

Izuzeti su i ekonomski operatori s ciljem obezeđenja funkcionisanja lanca snabdevanja, građevinske kompanije i kompanije koje izvode javne radove.

Kao i u ostalim zonama, i za opštine u crvenoj je dozvoljen rad ekonomskih operatora, tržnih centara i ugostiteljskih objekata do osam uveče, osim za usluge za poneti.

Svim javnim i privatnim institucijama u ovim opštinama savetuje se da umanje broj radnika u kancelarijama u skladu sa priručnikom za zaštitu od koronavirusa.

Mjere koje se odnose na javni prevoz, taksi prevoz, biblioteke, bioskope i slične objekte iste su kao i za zelenu i žutu zonu. Isto važi i za sportske aktivnosti, rad teretana i bazena.

Posebno ograničenje kretanja za osobe starije od 65 godina

Osobama starijim od 65 godina dozvoljeno je kretanje samo od 06:00 do 10:00 i od 16:00 do 19:00, a van ovih vremenskih okvira mogu da izlaze iz svojih domova samo u hitnim slučajevima i s ciljem zadovoljenja zdravstvenih potreba. Pritom su u obavezi da to i dokažu dokumentom.

Vlada je ponovo oslobodila obaveze redovnog javljanja korisnika socijalne pomoći i penzija.

Građani koji ulaze na Kosovo u obavezi da imaju negativan PCR test

Svi građani Kosova, uključujući i one koji imaju mesto boravka van njega, po ulasku na Kosovo su u obavezi da imaju sa sobom negativan PCR test ne stariji od 72 sata, dok će u suprotnom morati u samoizolaciju na 7 dana, navodi se u odluci Vlade Kosova.

Izuzetak od ove mjere su građani Kosova, uključujući i one koji imaju boravište u drugim zemljama, koji napuste Kosovo na 24 sata.

Kada je riječ o stranim državljanima, kao i onim koji imaju privremeno ili stalno boravište na Kosovu, a koji dolaze iz visokorizičnih zemalja, oni su takođe u obavezi da sa sobom imaju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

Mjera se ne odnosi na strane državljane kojima je Kosovo samo usputna stanica, nezavisno od toga da li ulaze na teritoriju Kosova preko kopnenih prelaza ili avionom. Oni su u obavezi da u roku od 3 sata napuste Kosovo i potpišu deklaraciju kojom se ova obaveza nalaže.

Mjera se ne odnosi i na profesionalne vozače, pod uslovom da se pridržavaju međunarodnog transportnog protokola za zaštitu od kovid-19, kao i za strane državljane koji prolaze kroz Kosovo organizovanim prevozom autobusom ili redovnom međunarodnom tranzitnom linijom, pod uslovom da potpišu deklaraciju da će napustiti teritoriju Kosova u roku od 5 sati.

Mjera ne važi i za strane diplomate koji su akreditovani na Kosovu i njihove porodice.

Opštine su u obavezi da obezbede tehničke i medicinske timove uz podršku policije s ciljem kontrole – mjerenja temperature putnicima, koji ulaze preko prelaza – Merdare, Vrbnica, Kula, Elez Han, Jarinje, Bela Zemlja i preko aerodroma u Prišitni, precizira se u odluci.

Zabranjena vjenčanja, okupljanje više od 4 osoba; vjerske ceremonije samo u krugu porodice

Novom odlukom kosovske vlade, umjesto pet, sada je zabranjeno okupljanje više od četiri osoba na javnim trgovima, u parkovima, na javnim mjestima, zimskim rekreativnim centrima…

I dalje su zabranjeni seminari i radionice svih javnih i privatnih institucija, kao i organizovanje vjenčanja i porodičnih proslava.

Takođe je zabranjeno održavanje vjerskih ceremonija, osim u prisustvu užih članova porodice, navodi se u odluci vlade i dodaje da se ova mjera ne odnosi na „posebne vjerske ceremonije“ organizovane uz posebnu dozvolu ministarstva zdravlja, a na preporuku NIJZ.

I dalje je zabranjen rad stočnih pijaca, dok je klanje životinja dozvoljeno samo u prostorijama koje su za to predviđene.

Javne institucije i privatni objekti – do kraja godine zabranjeno organizovanje svečanosti, ceremonija

U odluci se precizira da su javne ustanove i privatni objekti dužni da svakodnevno prate zdravstveno stanje osoblja, uključujući i mjerenje temperature, prilikom ulaska u prostorije, kao i da, ukoliko je to moguće, rade samo sa osnovnim osobljem.

Radnici sa hroničnim oboljenjima, trudnice i dojilje nisu u obavezi da idu na radno mjesto, a poslodavci su dužni da im stvore uslove za njihovo angažovanje kod kuće.

Takođe su u obavezi da obezbede sredstva za dezinfekciju, i ukažu na pravila ponašanja zaposlenih i klijenata u skladu sa priručnikom za zaštitu od širenja Covid-19.

Do kraja godine javnim institucijama, organizacijama, preduzećima i privatnim objektima zabranjeno je organizovanje bilo kakvih svečanosti i ceremonija.

Opštine u obavezi da u potpunosti aktiviraju krizne štabove

Opštinama na Kosovu naloženo je da potpuno aktiviraju opštinske štabove za vanredne situacije, da nadgledaju sprovođenje mjera, zdravstveno stanje građana inficiranih koronavirusom kao i da koordinišu aktivnosti sa centralnim nivoom vlasti.

Radnici opštine i zdravstveni radnici su u obavezi da nadgledaju i pružaju potrebne zdravstvene usluge inficiranima najmanje dvije nedjelje, a da svakodnevno o situaciji obavještavaju Institut za javno zdravlje.

Opštine su dužne i da pružaju kućne zdravstvene usluge hroničnim bolesnicima i onima koji su stariji od 65 godina.

Drugo polugodište kreće 18. januara

Odlukom kosovske vlade regulisano je da drugo polugodište u preduniverzitetskim institucijama pri kosovskom obrazovnom sistemu kreće 18. januara, a da će se primjenjivati plan Ministarstva obrazovanja i nauke.

Preciziran je plan rada fakulteta i vrtića i ujedno naloženo svim obrazovnim institucijama da je zabranjeno organizovanje vannastavnih aktivnosti – ekskurzije, grupne šetnje, itd.

KoSSev


Dragi čitaoci, da biste nas lakše pratili i bili u toku sa dešavanjima na Kosovu i šire zapratite našu Facebook Stranicu i naš Instagram Profil

Više iz rubrike

Back to top button